789club ios

Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - 789club ios

Thứ sáu 29/12/2023 15:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Tăng cường quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

10:59 | 29/12/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 3243/UBND-TH ngày 27/11/2023 nhằm tăng cường quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư giúp các cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực.

Hưng Yên: Tăng cường quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tăng cường quản lý công tác đầu thầu, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự an trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa).

Trong lựa chọn nhà thầu, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư dự án tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực thuộc quyền quản lý.

Công khai thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Việc công khai thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 và quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp tục thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 1978/UBND-TH ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm các trách nhiệm của mình theo quy định, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu; thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu... theo đúng mẫu biểu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thực hiện nghiêm quy định về thời gian các bước trong đấu thầu; trong hồ sơ mời thầu nghiêm cấm các hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Luật Đấu thầu. Kịp thời giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo đúng trình tự thẩm quyền và thời gian quy định. Không được giao đơn vị tư vấn đấu thầu thay mặt chủ đầu tư giải quyết và trả lời kiến nghị về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà thầu; không để phát sinh trường hợp xử lý kiến nghị chậm trể hoặc xử lý không thấu đáo, không đúng quy định dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Công khai thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng

Về việc công khai thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 và quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp tục thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 1978/UBND-TH ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Hưng Yên giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư dự án, các đơn vị mua sắm, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật về đấu thầu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, trước UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh nếu xảy ra sai phạm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc rà soát giải quyết triệt để kiến nghị của nhà thầu theo quy định, tuyệt đối tránh tình trạng nhà thầu kiến nghị nhiều lần, nhiều cấp, kéo dài thời gian, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, báo cáo UBND tỉnh về những hành vi tiêu cực, vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load