Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - 789club ios

Thứ năm 16/05/2024 15:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công tác nhân sự của Đảng: Nhanh chóng vá lỗ hổng trong công tác cán bộ

08:18 | 16/05/2024

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa rất lớn về công tác cán bộ hiện nay nói chung, công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới nói riêng.

Công tác nhân sự của Đảng: Nhanh chóng vá lỗ hổng trong công tác cán bộ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Cà Mau Hồ Trung Việt cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ngày 13/3/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng ''Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng."

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho việc thăng tiến

Đề cập vấn đề này, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Bởi lẽ, công tác cán bộ của Đảng thời gian qua đã đạt được nhiều thành công, kết quả nổi bật, nhưng cũng còn những ''lỗ hổng," đặc biệt là xảy ra ở tầng lớp ''tinh hoa'' gây nhiều tâm tư trong dư luận, đã làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác cán bộ.

Do đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa rất lớn về công tác cán bộ hiện nay nói chung, công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới nói riêng.

Qua theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình và thống nhất cao các nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đáng phấn khởi là cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ công tác tác nhân sự là nhân tố quan trọng đảm bảo cho thành công của Đại hội. Tuy nhiên, cũng còn một số người băn khoăn, tại sao thời gian qua quy trình công tác cán bộ thấy rất chặt chẽ, trải qua nhiều bước ở nhiều cuộc họp, nhưng số lượng cán bộ được thăng tiến ''lầm'' khá nhiều, trường hợp cán bộ chủ chốt cấp Trung ương, cấp tỉnh đã vi phạm trước đó mà không bị phát hiện, vẫn được đề bạt, bổ nhiệm ở vị trí cao hơn.

Nhiều ý kiến rất bức xúc, yêu cầu phải xử lý những tập thể, cá nhân trong việc giới thiệu, đề bạt sai, việc này thời gian qua thực hiện chưa tốt.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cho biết đối với công tác nhân sự thì ngoài tiêu chuẩn chung, người được đề bạt, bổ nhiệm phải là cán bộ nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho việc thăng tiến. Việc chọn sai cán bộ, nhất là ở cấp cao thật sự là ''nguy cơ'' đối với Đảng và chế độ, nếu không ngăn chặn kịp thời, việc ''tự diễn biến," "tự chuyển hóa'' là tất yếu, chỉ phụ thuộc vấn đề thời gian. Do đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải bảo đảm quy trình chặt chẽ, nhưng phải thật sự khoa học, nhất quán, công tâm, khách quan. Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác, uy tín cán bộ được lấy làm thước đo chủ yếu cho việc giới thiệu, bổ nhiệm. Không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức, giàu lên bất thường, chạy chức, chạy quyền, gia trưởng, hống hách, mất đoàn kết nội bộ.

Trong tổ chức phải có sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ nhau cùng hoàn thiện và tiến bộ, tránh tình trạng "cua cậy càng, cá cậy vây", tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt...

‘‘Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng bài phát biểu hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện tốt nội dung trên sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong thời gian tới," Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Góc nhìn cán bộ trẻ

Tiếp cận nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư ở góc độ vị trí, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, rất tâm đắc.

Công tác nhân sự của Đảng: Nhanh chóng vá lỗ hổng trong công tác cán bộ
Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau tâm đắc với bài phát biểu sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Anh cho rằng Đại hội XIV của Đảng có hai việc quan trọng nhất. Một là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Hai là thực hiện công tác nhân sự Đại hội. Đứng ở góc nhìn của một cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ Đoàn, anh nhận thức rất cao công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng. Đây là công việc quan trọng để lựa chọn, giới thiệu cho Đại hội những người có đức, có tài, trung thành với lý tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng để lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước trong suốt một nhiệm kỳ; quyết định sự tồn vong của chế độ, kinh tế của đất nước, hạnh phúc của nhân dân, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cũng nhìn nhận rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là lực lượng đông đảo, bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có trình độ, tham gia trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực... Do đó, tổ chức Đoàn cũng như tuổi trẻ Cà Mau tiếp tục nêu cao trách nhiệm của mình đối với Đảng; tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt là trên không gian mạng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác tuyên truyền của tổ chức đoàn-hội-đội về những chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Tổng Bí thư đến nhân dân, nhất là đến thanh niên; tuyên truyền về những thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ./.

Theo Kim Há (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Viện Kinh tế xây dựng có tân Viện trưởng

    (Xây dựng) – Sáng 16/5, tại Viện Kinh tế xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Vinh – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

  • Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

    Tổng Bí thư đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận cụ thể về Tờ trình và dự thảo Chỉ thị, làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load